Torsdag 28. september kl. 10.00 til 13.30 arrangerer Seniornett Larvik Digital Festival i samarbeid med Larvik Bibliotek.

Image by <a href="https://pixabay.com/users/kiquebg-5133331/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4256272">kiquebg</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4256272">Pixabay</a>
Foto: pixabay.com/users/kiquebg-5133331

Programmet er under utarbeidelse, nærmere informasjon kommer senere. Vi vil bl.a. få besøk av professor Arvid Siqveland som er en kapasitet innen feltet kunstig intelligens (KI).
Fokus på Kunstig Intelligens i hverdagen: "Kunstig intelligens, skummelt nyttig"