moteklubbeÅrsmøtet i Seniornett Larvik avholdes på Gloppesenteret torsdag 14. mars 2024 kl. 11:00.

Saksliste

 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av sakslisten
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av to til å undertegne protokollen
 • Styrets årsberetning
 • Årsregnskap for 2023
 • Forslag til vedtektsendringer for Seniornett Larvik
 • Valg av leder,3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 • Valg av revisor  
 • Valg av valgkomite
 • Innmeldte saker

Årsmøtedokumentene kan du laste ned her Årsmøtepapirer 2024 Seniornett Larvik (korrigert 20240304) og eventuelle oppdateringer legges ut etter at fristen for å melde saker, 7. mars 2024, er passert.

Det hadde sneket seg inn noen feil i dokumentet som ble publisert 1. mars. Du kan laste ned korrigerte dokumenter ved å følge lenken i avsnittet over. Rettelser til Regnskapet og Styrets beretning.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars 2024. Saken meldes med e-post til  eller som post til:
Seniornett Larvik
v/Lasse Midtvik
Skrenten 19 B
3258 LARVIK