Vi setter i gang kurs i henhold til utarbeidet program og ellers hvis det melder seg tilstrekkelig antall deltakere. Pris: Kr. 100,- for medlemmer og kr. 200.- for ikke-medlemmer betales til konto 1503.13.96244, Seniornett Larvik v/Viggo Johansen. Du mottar en bekreftelse fra oss for påmeldingen, og betalingen er din bekreftelse på at du tar imot plassen.

Oversikt over Temakurs finner du her

linktofacebook sm