Seniornett Larvik avholder ikke tradisjonelle datakurs, men setter opp  temakurs (spesielle emner) på 2-4 timer ved behov. Henvenddeg til eller send en SMS til en i styret så kan vi sikkert hjelpe deg.(Telefonnummerene finner du på hjemmesiden vår menyvalg Styret).

linktofacebook sm