styret 2019 2020

Styrets sammensetning etter Årsmøtet.
Fra venstre: Lasse Midtvik (styremedlem), Stein Kristiansen (styremedlem), Aud Moe (varamedlem), Heidi Larsen (varamedlem), Aina Norin Tollefsen (styremedlem), Viggo Johansen (styremedlem). Svein Arild Stokland (styremedlem) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

linktofacebook sm