Digidel 2017 er etablert og ledet av Kommunal- og moderiseringsdepartementet. Det har som formål å styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av offentlige instanser og private aktører for å øke den digitale kompetanse og deltakelse.

Nettstedet samler informasjon og ressurser som er utviklet i Digidel-programmet. Alt som ligger på Digidel.no er gratis.

Les mer på Digidel.no

linktofacebook sm