sn datacafe 2017På datacafeene får de som kommer innom med nettbrett, smarttelefon eller PC hjelp og veiledning. Vi har et samarbeid med elever fra Sandefjord videregående skole, IT-linjen. De svarer på datatekniske spørsmål og hjelper hver enkelt. (Dessverre kan vi ikke hjelpe med tekniske reparasjoner.)
I tillegg til å være et læringsforum, er datacafeene også et hyggelig, sosialt forum, der det kommer 30—50 personer innom for en kopp kaffe og en dataprat.

Dato for neste Datacafé finner du under menyvalget Medlemsmøter.

Vi minner om at Seniornetts motto er "seniorer hjelper seniorer", så hvis elevene ikke er tilgjengelig hele tiden, hjelper vi hverandre. Spør "naboen", eller ta en tur rundt i lokalet og spør om noen vet. Det er også fint om du venter litt med å gripe tak i elevene straks de kommer inn i rommet. Det kan skape stress for noen (husk de er unge) og kan få noen til å føle at de ikke strekker til. (Men de vet at vi setter stor pris på dem!)

linktofacebook sm