Disse tre bildene ble overført på aluminiumsplater og gitt bort til en institusjon i Larvik.

Superspeed inn for landing

Flåtefiske på Hellneslågen

Fin kveld på Sukkersletta