Vi holder alle våre møter på Gloppesenteret, Iver Hesselbergs vei 2, Larvik.
Buss 210 går to ganger i timen forbi Norbyen-Frankendalsveien-Jernbanen-Øya og stopper like ved Gloppesenteret.
Det er parkering utenfor eller like ved.