Valgt på Årsmøtet 3. mars 2022

 lasse m

Lasse Midtvik leder

e-post:

mobil: 909 66 551

 viggo j

Viggo Johansen nestleder og kasserer

e-post:

mobil: 900 90 429

 stein k

Stein Kristiansen styremedlem

e-post:

mobil: 977 17 900

   svein arild

Svein Arild Stokland styremedlem

e-post: 

mobil: 982 08 845

 Charlotte

Hilda Charlotte Jæger styremedlem

e-post:

mobil: 938 36 048 

 

aud m

Aud Moe varamedlem

e-post: 

mobil: 907 70 772

heidi l

Heidi Larsen varamedlem

e-post: 

mobil: 915 78 672

 

   

Arne Torp Revisor

e-post: 

mobil: 916 83 104

 

Elisabeth Tveten Nielsen valgkomite

Aud Gulvik valgkomite

e-post: 

mobil: 472 83 206

linktofacebook sm